przechodzimy zasniezonym szlakiem
przez granice wszechswiata
powoli przenikajace mysli
komorka po komorce -
stajemy sie soba.